แฮนด์พาเลท แบบธรรมดา
แฮนด์พาเลท แบบธรรมดา
หน้าแคบ 550 x 1220 mm.
หน้ากว้าง 680 x 1220 mm.
(PU Steering Wheel+Double PU) + (NYLON Wheel)

จำหน่ายสินค้าออนไลน์
แฮนด์พาเลท แบบกัลวาไนซ์
แฮนด์พาเลท แบบกัลวาไนซ์
หน้าแคบ 550 x 1150 mm.
หน้ากว้าง 680 x 1220 mm.
(NYLON Wheel)

จำหน่ายสินค้าออนไลน์